ރައްޔިތުން އެދޭ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް، މަޖިލިސް 19 ގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހިއްސާ އޮތުން މުހިއްމު: ޝެއިޚް އިމްރާން

ރައްޔިތުން އެދޭ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް، މަޖިލިސް 19 ގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހިއްސާ އޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޝެއިޚް އިމްރާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިއަދު ވިދާޅުވީ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޕެންޝަން ފައިސާއިން ފަރުޟު ޙައްޖު ވެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަކީ އަދާލަތު ޕާޓީއިން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯގެ ސަތިރީން ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ވައުދެއް ކަމަށެވެ.
Harudhanaa usoolehge dhashun, Pension faisaain farulu hajj veveyne magufahikurumakee AP in hushelhi menifesto ge #sathirees siyaasathu gai himeney vaudheh. Rayyithun edhey mifadha ithuru huvafenthah haqeeqathakah hedhumah #Majilis19 gai AP ge ekasheegenvaa hissaaothun v muhimmu. pic.twitter.com/MWZiwHCRpC
— Imran Abdulla (@ShimranAb) March 11, 2019
"ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޕެންޝަން ފައިސާއިން ފަރުޟު ޙައްޖު ވެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަކީ އަދާލަތު ޕާޓީއިން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯގެ #ސަތިރީން ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ވައުދެއް. ރައްޔިތުން އެދޭ މިފަދަ އިތުރު ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް # މަޖިލިސް 19ގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އެކަށީގެންވާ ހިއްސާއޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު." ޝެއިޚް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ