ފުލުހަށް ހާޒިރުނުވާން، ރައީސް މައުމޫނު ފިއްލަވައިފިކަމަށް ޖާބިރު ތުހުމަތު ކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އަތުން 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެންގެވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، ފުލުހުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވަންވެގެން، ރައީސް މައުމޫނު ފިއްލަވާފައިވާ ކަމަށް ޖާބިރު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...........
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ