ކޮލަމާފުށީ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ޓެބްލެޓްތަކެއް ހޯދައިފި

ގއ. ކޮލަމާފުށީ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ޓެބްލެޓްތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ކޮލަމާފުށި ގެއަކުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ހާއިރެވެ.
އަދި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުތާ ބައި ގަޑިއިރެއްހާއިރު ތެރޭގައި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ހަތަރު ޓެބްލެޓް ފުލުހުން ވަނީ ހޯދައިފައެވެ.
މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ