ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ވޯޓުލާނީ ހެނދުނު 7:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް

މާދަމާ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދާނެ ގަޑިތައް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.
އީސީން ބުނީ، މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނީ ހެނދުނު 7:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 5:00ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހަވީރު 5:00 އިން ފެށިގެން 6:00 އަކީ ކަރަންޓީނުގައްޔާއި އައިސޮލޭޝަނުގައި ތިބި މީހުން ވޯޓު ލުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައި ވާ ގަޑިއެވެ.
ވޯޓުލާ ގަދި މިހެން ކަނޑައަޅާފައި ވީ ނަމަވެސް ދެ ރަށެއްގައި ވޯޓުލުން ފަށާ ގަޑި ވަނީ ލަސް ކޮށްފައެވެ. އެއީ މ. ރަތްމަންދޫ އަދި ވ. ތިނަދޫއެވެ. އެ ދެ ރަށުގައި ވޯޓުލާ ގަދި ލަސް ކުރީ، އެ ދެ ރަށުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން އެހެން ރަށްރަށުން ހަމަހައްސާފައި ވާތީއެވެ.
މ. ރަތްމަންދޫ އަދި ވ. ތިނަދޫގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދާނީ ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 5:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.
އައިސޮލޭޝަނުގައި އަދި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނަށް މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާން ދެވޭއިރު، އެ މީހުން ވޯޓުލާން ދިއުމުގައި އަމަލު ކުރަންވީ އުސޫލެއް އޮވެއެވެ. ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުން ވޯޓުލާންދާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ކަރަންޓީނު ވުމަކާ ނުލާ ވޯޓުލާން ރަށްރަށަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ދީފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ