ކޮވިޑް19: ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް އޮތީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަމަލު ކުރަމުންގެންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން ގްރޭންޑްޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސްއިން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.
އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން ގްރޭންޑްޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް އޮތޯ މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ