ޔޫކޭގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސަރ ލިންޑްސީ ހޮއިލް އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނީ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާއި ބެހޭ ގޮތުންނާއި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.
Hon. President Mohamed Nasheed, MP Speaker of the People's Majlis calls on Sir @LindsayHoyle_MP Speaker of the House of Commons. During the meeting, they discussed parliamentary issues and highlighted close ties between the two countries, especially in relation to climate change. pic.twitter.com/60OkGQ8w9s
— People's Majlis (@mvpeoplesmajlis) September 16, 2020
މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނަޝީދުގެ އާއިލާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައެވެ.
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނަޝީދު ހުންނެވިއިރު ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މަޖިލިސް މިވަގުތު އޮތީ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގައެވެ.
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ކުރިއަށް ދާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ދެވަނަ ދައުރު ހިނގާނީ ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ތިންވަނަ ދައުރު ހިނގާނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ