ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ، ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ، ހިޔާގެ ބައެއް ފްލެޓުތަކުން މިރޭ ކަރަންޓު ގޮސްފިއެވެ.
މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި ވަނީ ޓަވަރު 3، ޓަވަރު 5، ޓަވަރު 6، ޓަވަރު 7، ޓަވަރު 8 އިންނެވެ. އަދި ޓަވަރު 4 ގެ ބައެއް ފްލެޓުތަކުން ވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވެއެވެ. ކަރަންޓު ކެނޑިފައި ވަނީ ޓަވަރު 4 ގެ އިރުމަތީ ބިތުންނެވެ. އެކަމަކު، އެ ޓަވަރުގެ ހުޅަނގު ބިތުގައި ކަރަންޓު އެބަ ހުއްޓެވެ.
ްޮއިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ