ގާސިމް ވަޅުލައިފި

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ރޭ މަރާލި، ގާސިމް ހަސަންގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލައިފި އެވެ.
ގާސިމް ވަޅުލާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާގައެވެ. ގާސިމްގެ މޫނު ދުށުމަށާއި، ކަށު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އާސަހާރާއަށް ގޮސްފައެވެ.
ބައެއްގެ ރަހުމްކުޑަ ހަމަލާތަކެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެފައި އޮއްވާ ގާސިމް ފެނިފައިވަނީ ރޭ 21:07 އެހާކަންހާއިރު ހުޅުމާލެ ހިތިމަގުގައި އޮއްވައެވެ. ގާސިމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަތާ މާގިނަ އިރުތަކެއްނުވެ ވަނީ މަރުވެފައެވެ.
މި މަރާއި ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް ފުލުހުން މާގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ ގާސިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ހިއްސާކުރުމަށްވެސް އެދިފައެވެ.
ގާސިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައެވެ. އަދި ވަރަށް ބާރަށް ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.
ގާސިމްގެ ބައެއް ރަހްމަތެރިން ބުނީ އޭނާއަށް އެފަދަ އަނިޔާއެއް ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޭންގޭ ކަމަށެވެ. މަޑުމައިތިރި މީހުންނާ ގުޅޭ ގާސިމްއަކީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ޓެކްސީ ކުރަމުންދާ މީހެކެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މާލޭގައި ގާސިމް ދުއްވާ ޓެކްސީއާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. އަދި އެވަގުތު ސައިކަލްގައި ތިބި މީހުން ގާސިމަށް އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް އަޑު ފެތުރިފައިވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ