ނަޝީދު ދައްކަވާ ވާހަކަތައް އަޑު ނޭހުމަށް ޝާހިދު ވަނީ ގައުމުތަކަށް އަންގަވާފައި: ސައީދު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދައްކަވާ ވާހަކަތައް އަޑު ނޭއްސެވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ބޭރު ގައުމުތަކަށް އަންގަވާފައި ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިއަދު ވިދާޅުވީ ނަޝީދު ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑުކޮސް ވާހަކަތައް މާބޮޑަށް ގިނަ ވާތީ ނަޝީދު ދައްކަވާ ވާހަކަތައް އަޑު ނޭއްސެވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޭރު ގައުމުތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.
Kandukos vaahaka thah maabododah ginavaathee, @MohamedNasheed dhakkavaa vaahaka thah adu neyhumah FM @abdulla_shahid vanee gaumuthakah angavaafa. Rayyithun nikamethi vejje. Karantu bill vanee bodu. Kuraakah masakkatheh neiy. Mikamaa ulhemaa hingavaa. https://t.co/df2qiGVZCe
— Mohamed Saeed (@em_saeed) July 30, 2020
"ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވެއްޖެ، ކަރަންޓު ބިލު ވަނީ ބޮޑު ކުރާކަށް މަސައްކަތެއް ނެތް، މިކަމާ އުޅެމާ ހިންގަވާ،" ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ސައީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ހޮންކޮންގުގައި ޗައިނާއިން ކަންކުރަމުންދަނީ ހޮންކޮންގާއި ޗައިނާގެ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.
ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހޮންކޮންގުގައި ޗައިނާއާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ހޮންކޮންގުގައި ކަންކުރަނީ ޗައިނާއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަމުގައިވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ