ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް މައުމޫނު ހަމީދު އިންތިހާބު ކޮށްފި

ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫނު ހަމީދު އިންތިހާބު ކޮށްފިއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...............
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ