ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 17،000 އަށް!

ނިރުބަވެރިން އިސްރާއީލުން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 17،000 އަށް އަރައިފިއެވެ.
ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 17،177 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މި ނިރުބަވެރިން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި އެކިވަރުގެ ޒަހަމްތައްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 46،000 އަށް އަރާފައެވެ.
މިނިސްޓްރީގެ މައުލުމާތަށް ބަލާއިރު، ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން 266 މީހަކީ ހުޅަނގު އައްސޭރިން ޝަހީދުވި މީހުންނެވެ. އަދި ހުޅަނގު އައްސޭރިން 3،365 މީހަކަށް ވަނި އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައެވެ.
ނިރުބަވެރިން އާންމުކުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަރުވެފައިވަނީ ނިރުބަވެރިންގެ 1،147 މީހެކެވެ. އަދި 8،730 މީހަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައެވެ.
ނިރުބަވެރިން ބުނި ގޮތުގައި މަރުވެފައިވާ މިހުންގެ ތެރެއިން 418 މީހުންނަކީ ސިފައިންނެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ