ބާޒާރުން ލޮޅުމެދެއް ނުލިބޭ، ކިލޯއެއްގެ އަގު 150 ރުފިޔާއަށް!

ބާޒާރުގައި ލޮނުމެދު ލިބުން ދަތިވެ، ކިލޯއެއް 150ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.
ވިޔަފާރިވެރިއަކު ބުނީ އަގު އެހާ ބޮޑަށް އުފުލުނީ ބާޒާރުން ލޮނުމެދު ނުލިބޭތީ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ލޮނުމެދު ކިލޯއެއްގެ އަގު މިހާރު މާލޭގެ ފިހާރަތުން ލިބެނީ 100ރ. އާއި 150ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.
ރާއްޖެއަށް ލޮނުމެދު އެތެރެ ކުރާ އެމްއެޗްއޭ ސްޓޯރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ލޮނުމެދުގެ އަގު އެހާ ބޮޑަށް އުފުލުނީ ޗައިނާ އިން ލޮނުމެދު ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ގައުމުތަކުގައި ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓެއިނަރުތައް އައުމުގައި ވެސް ލަސްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮލަމްބޯ އިން ބައެއް ކޮންޓެއިނަރުތައް އައުމުގައި ލަސްތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
"ޗައިނާ އިން ތަކެތި ލިބުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތައް އެބަހުރި. ކޮލަމްބޯ ކޮޅުން ވެސް ކޮންޓެއިނާތައް ލިބުމުގައި ތާށިތައް އެބަހުރި،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ގިނައިން ލޮނުމެދު ގެންނަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެރެޓު ވެސް ބާޒާރުން ވަނީ ހުސްވެފަ އެވެ. ކެރެޓުގެ އަގު މިހާރު އުޅެނީ ކިލޯއެއް 90ރ. އާއި 120ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ