މާލެއިން 124 މީހުންނާއެކު 136 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހި މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް އަރައިފިއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ