ތިންވަނަ ލިބުނު ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އުފާ ފާޅުކުރަން ހަވީރު ސައެއް ބާއްވަނީ

އިއްޔެ ނިމުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ތިންވަނަ ލިބުނު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ހަވީރު ސައެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 45.1 އިންސައްތައާއެކު އެއްވަނަ ހޯއްދެވީ ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ. އަދި 38.2 އިންސައްތައާއެކު ދެވަނަ ހޯއްދެވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ.
އެހެންކަމުން ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވާނީ އެ ދެބޭފުޅުންނެވެ.
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ތިންވަނަ ހޯއްދެވީ ރައީސް ނަޝީދު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބެވެ. އިލްޔާސަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ6.9 އިންސައްތައެވެ.
Haveeru sai ge dhauvathu ????????
Miadhu 4:30 ga Dhon Manik Sky View (Alimas carnival) ga.#IlliAmr2023#WeTheDemocrats pic.twitter.com/BSv6vX2WaY
— The Democrats (@TheDemocratsMV) September 10, 2023
ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ބުނީ، އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބާއި ރަނިންމޭޓް ހުސައިން އަމްރޫ މުހައްމަދު ރަޝާދާއެކު މިއަދު ހަވީރު4:30 ގައި ދޮންމަނިކް ސްކައި ވިއު ގައި ސައެއް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.
Your email address will not be published. Required fields are marked *
ހިޔާލު * document.getElementById("comment").setAttribute( "id", "a8fee062c3c88a71009a3d6b2ee24852" );document.getElementById("bb7c1a6aaf").setAttribute( "id", "comment" );
ނަން
Δdocument.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Email: [email protected] | Phone: +960 9770541Address: M. Golden Bones, 3rd Floor, Male’ Maldives© Copyright 2020, Dhuvas.mv, All Rights Reserved
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ