ސާފްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އަލީ އުމަރު އިންތިހާބުކޮށްފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ކަމަށްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (ސާފް) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމްގެ) ނައިބު ރައީސް އަލީ އުމަރު އިންތިހާބު ކޮށްފި އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ