އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ ޕްރެސްއެއް ހަވީރު

މިރޭ ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަވީރު ނޫސް ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.
އެ ޕާޓީން ބުނީ އެ ޕްރެސް އޮންނާނީ ހަވީރު 4:15 ގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ކަމަށެވެ. އެތަނަކީ ކޮންގްރެސް ވެސް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ތަނެވެ.
މިރޭ ކޮންގްރެސްގެ ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވެފައި ވަނިކޮށް އެ ފަސްކޮށްދޭން އެދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އިއްޔެ ސިޓީއަކުން އެދިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ. އޭގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮންގްރެސްއަށް ގޮފިތަކުން ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވާ ގިނަ މަންދޫބުންނަކީ ގޮފި ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އާޒިމްގެ ސިޓީގައި އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ ގޮފިތަކުން ކޮންގްރެސްގައި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިނު ވާތީ، އެ ފަރާތްތައް ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެއްޖަ ނަމަ، އޭގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދުގެ ޖާގަ އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.
MDP Congress aa gulhey gothun bavvaa Press conference miadhu (19/8) haveeru 16:15 ga Social Center ga onnaane.
Live on: @Raajje_tv & @Sangu_TV
— MDP Secretariat (@MDPSecretariat) August 19, 2022
އެހެންވެ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ސާފުކޮށް ދިނުމަށް ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަން އެދިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ.
ނަމަވެސް އިއްޔެ ހަވީރު އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ދެ ގޮތްޕަކާ ގުޅޭ 17 މައްސަލައެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފަހު ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ