އިބޫ އަސްލަމް 2023 ކެމްޕެއިން ނިންމާ "އުފާވެރި ހަވީރު"

މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރަހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެމްޕެއިން ނިންމުމަށް އުސްފަސްގަނޑުގައި ވަނީ ޚާއްސހަރަކާތެއް ބާއްވާފައެވެ.
ރައީސް ސޯލިހްގެ ކެމްޕެއިން ނިންމުން / ފޮޓޯ: މިހާރު
ރައީސް މިއަދު ވެސް މާލޭ އުސް ފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެންމެ ފަހު ހަރަކާތުގައި ގޮވާލެއްވީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ