އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެއާޕާސަން ނޫރައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އޭސީސީ ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުން މީހަކަށް ލިބުނު 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އަންގައިފި މަހުލޫފްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވައިލައިފި މަގުބޫލު ލިޔ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ ކަމުން ފާތިމަތު ތައުފީގު(ކުޑީ) ވަކިކޮށްފިއެވެ.
ފާތިމަތު ތައުފީގު، އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، މިކަމާއި ގުޅިގެން އަދި އޭނާގެ ފަރާތުން އަދި އެއްވެސް ރަސްމީ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
ފާތިމަތު ތައުފީގު އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެއާޕާސަން އައިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު ވެސްވަނީ އިއްޔެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައެވެ.
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ފާތިމަތު ތައުފީގު އައްޔަންކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 17 ގައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ