ރާއްޖޭން ޗައިނާ އާއެކު އަސްކަރީ އެއްބަސްވުމަކަށް، ތަފުސީލެއް ނުދޭ

ރާއްޖެއިން ޗައިނާ އާއެކު އަސްކަރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.
ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫނެވެ. ޗައިނާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ގައުމުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ ކޯޕަރޭޝަން އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު އަޖޯންގު ބައުކުއާން އެވެ.
އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފިޔަވައި، އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސަރުކާރަކުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.
ނަމަވެސް މިއީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އަސްކަރީ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގެ ދަށުން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.
ރާއްޖެއިން ޗައިނާ އާއެކު އަސްކަރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އިރު، ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އަންނަ މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ސިފައިން ފައިބާނެ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ