ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވާ އެމްޑީޕީ މާލެސިޓީ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހަވީރު

އެމްޑީޕީގެ މާލެސިޓީ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު 04:00 ގައި ސަލްޓަން ޕާކްގައެވެ.
އެމްޑީޕީން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
Party ge Raees, Raees @MohamedNasheed baiverive vadainnavaa MDP Malé City ge bahdhaluvun maadhamaa (21/12) haveeru 4:00 ga Sultan Park ga onnaane.
— MDP Secretariat (@MDPSecretariat) December 20, 2021
މާލެސިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އެމްޑީޕީން ބެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެންމެފަހުން ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ މާލެސިޓީން ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި މާލެސިޓީގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލިފައިވާއިރު، މާލޭ މޭޔަރަކަށް މިހާރު ހުންނެވީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ.
މާލެސިޓީ ކައުންސިލް މިހާރު ފާހަގަވެފައިވަނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ދަށުގައި ހުރިތަންތަން ސިޓި ކައުންސިލަށް ނަގާ، ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން އެޗްޑިސީއަށް ހަދާދިފައިވާ ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާތިލުކުރިއިރު، ޓީޖެޓީ އަދި ނޯތް ހާބަރާ ހަވާލުވާން މަސައްކަތްކޮށް އެތަންތަން އެމްޕީއެލުން ހަވާލު ނުކުރުމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ގެންދާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އުސްފަސްގަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ސްޓެލްކޯ އަދި ފުލުހުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެކަމަށްވެސް މާލެސިޓީ މޭޔަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ