ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ނުކުރަން އުމަރު ނިންމައިފި

މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ނުކުރައްވަން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ނިންމަވައިފިއެވެ.މިއަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާން ކޮށްލުމަށްފަހު ހަތަރު ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދީ އުމަރަށެވެ. އެގޮތުން 2.87 ޕަސެންޓާއެކު 6،343 ވޯޓު އޭނާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ނުކުރައްވާނެކަމަށް ރަސްމީކޮށް އުމަރު އިޢުލާނުކުރެއްވީ މިރޭ ފޭސްބުކާއި ޓިކްޓޮކް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ލައިވް ސެޝަންއެއްގައެވެ. އުމަރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެބޭފުޅާއަށް ވޯޓުދެއްވި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި އުމަރު ވަނީ 6 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވައި އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 4 ވަނަ ހޯއްދަވާފައެވެ.އުމަރު މިރޭ ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް އައިސްފައި ވަނީ ކުރިންވެސް ވެރިިކަން ކޮށްފައި ތިބި ޕާޓީތައް ކަަމަށެވެ. ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި، ޓެސްޓު ކުރެވިފައި ހުރި ޕާޓީތައް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކަން އެހެން އޮއްވާ ސަރުކާރުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، އަނގަ ލައްޕައިގެން ހިމޭނުން ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރާ ނުގުޅި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލާގައި އަޑުއުފުލަން އިދިކޮޅުގައި ހުންނަވާނީ ކަމަށެވެ."އަޅުގަނޑާއި މި ޓީމުން ވަނީ ރައްޖޭގައި ސިޔާސީ އާ ފިކުރެއް އުފައްދާފައި. އަޅުގަނޑުގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާނީ މި ގައުމު މުޅިން އައު މިސްރާބަކަށް ގެންގޮސް، ގައުމު މުޅިން ޑައިވާސިފައި ކޮށްފައި،" އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.އުމަރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އޭނާއަށް ވޯޓުދިން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ