ހަވީރު 6އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މިއަދުން ފެށިގެން ވަކިގޮތެއް އަަންގަންދެން ހަވީރު 6އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފިއެވެ. 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ނެރުއްވި އެންގުމެއްގައިވާ ގޮތުގައި މިއަދުން ފެށިގެން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ހަވީރު 6 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު ހައެއް ޖަހަންދެން މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާވާނެއެވެ.
މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުން ދަނިކޮށްކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
-ތަފްސީލް އަންނަނީ-
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ