ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި ވެލިދޫ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އެ މީހާ ޖިންސީ ގުނަވަން ނެރެ ދެއްކިއިރު އެ ސަރަހައްދު ގައި ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ތިއްބެވެ.
މާލެ ސިޓީގެ މަގެއްގެ މަތީ ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި ވެލިދޫ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.
ހެންވޭރު ބަސް ހުއްޓިއެއް ކައިރި ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރީ ވެލިދޫ، މިރިހިމާގެ ހާމިދު އަބްދުﷲ އެވެ. އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އެ މީހާ ޖިންސީ ގުނަވަން ނެރެ ދެއްކިއިރު އެ ސަރަހައްދު ގައި ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ތިއްބެވެ.އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ފުލުހުންނާ މާރާމާރީ ވެސް ހިންގި އެވެ. މިކަންކަން އޭނާގެ ބަންދު އަމުރުގައި ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވެ އެވެ.ކޯޓުން ވަނީ އެމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިދީފަ އެވެ.
މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ