އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

އެމްއީސް ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އަލަށް ހުޅުވި އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހާއްސަ އެސެމްބްލީއެއްގައި އެ ސްކޫލް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެވެ. އެ ސްކޫލް ނިސްބަތްވަނީ އައްސުލްތާން އަލް ގާޒީ ހަސަން އިއްޒުއްދީން ނުވަތަ އާންމު ނަމުންނަމަ ދޮންބަންޑާރައިންނަށެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ--
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ