72 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހެރޮއިނާއެކު 11 ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސް ދޯންޏަކުން 61 ކިލޯގުރާމްގެ ހެރޮއިން ހޯދައި، 11 ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ …
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ