ހުޅުމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލްގައި ރޭ ފަތިހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އެ ސްކޫލުގެ ބޮޑު ބައެއެއް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ. މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބި އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ފަތިހު 5:30 އެހާކަންހާއިރު އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްގެ 85 ޕަސެންޓް އަނދައި ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަލިފާނުގެ އެ ހާދިސާ އިތުރަށް ބަލައި ތަހުގޫގު ކުރުމަށް ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
"ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނީ ގާތްގަނޑަކަށް އިރު އަރަށް އުޅެނިކޮށް، އަލިފާން އިތުރު ދިމާއަކަށް ފެތުރިފައެއް ނުވޭ. ނަމަވެސް ސްކޫލް ގާތްގަނޑަކަށް އެކީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަނީ ތަކެއްޗާއެކު އަނދައިގެން ގޮސްފައި،" ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.
ސްކޫލްގައި ފުރަތަމަ ރޯވީ އެ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ފެއާއެއްގައި ހަދާފައި ހުރި ބިރުވެރި ހޮހަޅައެއްގައި ކަމަށް ވެއެވެ. އަލިފާންގަނޑު މުޅި ސްކޫލަށް ފެތުރިގެން ދިޔައީ އަލިފާން ނިއްވުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވި އުޅެނިކޮށެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލްގައި ވެސް އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމް ގާއިމްކޮށްފައެއް ނުހުރެ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ