61 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 11 ދިވެއްސަކު އަތުލައިގެންފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 61 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 11 ދިވެއްސަކު އަތުލައިގެންފި އެވެ.
Advertisement
ތަފްސީލު އަންނަނީ..
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ