ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.
ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަލުން ކަރަންޓު ދިނުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.
ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް މާފަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ