ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިޑެން ސްޓޭޖް މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ

އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރުގެ އެ ގައުމުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ރައީސް ވެއްޓިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވެއެވެ.
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މި ހާދިސާއަށްފަހު ބެން ލަބޯލްޓް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ވަޑައިގެންނެވި އިރު ސްޓޭޖްމަތީގައި "ސޭންޑްބޭގް" (ވެލިކޮޅެއް) އެއް އޮތް ކަމަށެވެ.
މި ހާދިސާގެ ފުޓޭޖުން ފެންނަ ގޮތުގައި ބައިޑަން ވެއްޓި ވަޑައިގަތުމުން އެއާފޯސްގެ އޮފިޝަލަކާއި އޭނާގެ ސީކްރެޓް ސާވިސްގެ ދެ މެމްބަރަކު އޭނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުން އޭނާގެ ޓެލެޕްރޮމްޕްޓަރ ގައި ބޭނުންކުރި ދެ ވެލި ކޮތަޅުގެ ތެރެއިން އެއް ވެލި ކޮތަޅަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ