އަންނަ އިންތިހާބުގައިވެސް މާމިގިލީ ގޮނޑިއަށް ވާދަ ކުރާނަން: ގާސިމް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައިވެސް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް، މިހާރުވެސް އެ ގޮނޑި ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ