މާލެ - ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓު ވިޔުގައިގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރެވޭ ފިފްތް ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ބިންގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް، އަޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައެވެ.
50 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފައްދައިދޭ މި މަޝްރޫއަކީ ޗައިނާގެ ޑޮންގްފަންޑް އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާއި ސްޓެލްކޯ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫޢު ފުރިހަމަވުމުން މާލެ، ހުޅުލެ، އަދި ހުޅުމާލެ ސަރަހައްދަށް މި ޕަވަރ ޕްލާންޓްގެ އެހީގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައި ސަރުކާރުން ބުނެއެެވެ.
މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ތައާރަފެއް ދެއްވަމުން ޑޮންގްފަންޑް އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ގުރޫޕުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދެއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިމަޝްރޫއު ނިންމާލައި، މިޕަވަރޕްލާންޓުން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ ކަމުގައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ