9 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި "ޕްރޮގްރެސް" ބޯޓު ދާންދޫ ކައިރިން ގިރިއަކަށް އަރައިފި!

"ޕްރޮގްރެސް" ނަމަށްކިޔާ ބޯޓެއް ގއ.ދާންދޫ ކައިރިން ގިރިއަކަށް އަރައިފިއެވެ.
މިކަމާގުޅިގެން  އެމްއެންޑީއެފް  އިން ބުނެފައިވަނީ ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްގާޑް ސްކޮޑްރަންއަށް މި މައުލޫމާތު މިރޭ 18:33 ގައި ލިބުމާ ގުޅިގެން މި ބޯޓު ތިލަކުރުމަށް މަސައްކަތް  މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.
މިހާދިސާ ހިނގިއިރު މިބޯޓުގައި 9 މީހުން ތިބިކަަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ