ޓްރާންސްފޯމަރެއް ގައި ރޯވެ ހިޔާގެ ހަތަރު ޓަވަރުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓް ކުންފުނި -- ސްޓެލްކޯ އިން ބުނި ގޮތުގައި އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ޓްރާންސްފޯމަރު ތަކުގެ ތެރެއިން ޓްރާންސްފޯމަރެއް ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ވަނީ ހިނގާފަ އެވެ.
ޓްރާންސްފޯމަރެއް ގައި ރޯވެ ހިޔާގެ ހަތަރު ޓަވަރުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ.
ކަރަންޓް ކުންފުނި -- ސްޓެލްކޯ އިން ބުނި ގޮތުގައި އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ޓްރާންސްފޯމަރު ތަކުގެ ތެރެއިން ޓްރާންސްފޯމަރެއް ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ވަނީ ހިނގާފަ އެވެ. އެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހިޔާގެ ހަތަރު ޓަވަރަކުން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ. 25 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 16 ޓަވަރުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި ވަނީ ފަހެއް، ހައެއް، ހަތެއް އަދި އަށް ވަނަ ޓަވަރުންނެވެ. 
މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ