ނައިފަރާއި ހުރާގައި އެޅި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް 5 ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްފި

ޅ. ނައިފަރާއި ކ.ހުރާގައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެންގި އެންގުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ.
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭއިން) ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، މާޗް ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޕްރީލް ހަތް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.
ނައިފަރާއި ހުރާގައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
އެފިޔަވަޅުތަކުން، އިސްތިސްނާވާނީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެ މުވައްޒަފުން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި އެމްބިއުލަންސް އާއި ޓާސްކުފޯހުގެ ފާސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެމެޖެންސީކޮށް ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އެޗްޕީއެއިން ބުނެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ