ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ޣާޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުން އެބަގެންދޭ! މިހާތަނަށް ދިހަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި!

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ޣާޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުން އެބަގެންކަމަށާއި! މިހާތަނަށް ދިހަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފިކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެފިއެވެ. 
ރައްދުގައި ޣާޒާއިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ރޮކެޓް މިހާރުވެސް ވަނީ ފޮނުވާލައިފައެވެ. 
ޔަހޫދީންނަށް ހިތްވަރުދޭ މުސްލިމުންގެ ޢަދުއްވު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކަށް މިހާރުވެސް ތާއީދުކޮށްފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ