އައްޑޫ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދަނީ

އައްޑޫސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑެމުން އެބަދެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ވެސް ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ އަވަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ވަނީ ކެނޑިގެންގޮސްފައެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ ...................
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ