އުތުރަށް މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ، 11 އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ށ އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ އަތޮޅަށް -- ޖުމްލަ 11 އަތޮޅަށް ކަމަަށެވެ.
އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ މޫސުމީ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.
މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ށ އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ އަތޮޅަށް -- ޖުމްލަ 11 އަތޮޅަށް ކަމަަށެވެ.މެޓުން މި އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ މިރޭ 10:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.މި ވަގުތުތަކުގައި ވައި ބާރުވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ އެވެ. 
މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ