އެމްޑީޕީން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ޕޯސްޓަރު ހިއްޕުން ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް، އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ޓަކައި ޕޯސްޓަރު ހިއްޕުމުގެ ހަރަކާތް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ހެނދުނު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ