އެމެރިކާގެ 46 ވަނަ ރައީސް ކަމަށް ބައިޑެން: ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީ ގަދަވެއްޖެކަމަށް

އެމެރިކާގެ 46 ވަނަ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ޖޯ ބައިޑެން ކުރައްވައިފިއެވެ.
ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިޑެންއަށް މަޤާމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޖޯން ރޮބަރޓްސްއެވެ. ބައިޑެން މިވަގުތު ގެންދަވަނީ ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
ބައިޑެން ވިދާޅުވީ، ޑިމޮކްރަސީ ގަދަވެއްޖެކަން މިއަދު ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މުޅި އެމެރިކާއަށްވެސް އުއްމީދީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބައިޑެން ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.
އެމެރިކާގައި އޮތް އިންތިޚާބުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ބައިޑެން ކާމިޔާބީ ހޯއްދެވިއިރު، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ވާދަކުރައްވައި އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓުން ކުރި ހޯއްދަވައި، ބައިޑެން ވަނީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓްގެ ލަޤަބު ވެސް ހޯއްދަވާފައެވެ.
އުމުރުފުޅުން 78 އަހަރުގެ ޖޯ ބައިޑެންއަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސަކަށް މިހާތަނަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ރައީސްވެސް މެއެވެ. ބައިޑެން ވަނީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝްގެ ވެރިކަމުގައި އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، ބިލް ކްލިންޓަންގެ ވެރިކަމުގައި ޖޮއިންޓް ޗީފް އޮފް ސްޓޭޓްގެ ޗެއަރމަންކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ