ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޙުކުމް ކުރެވުނީ އޮޅިގެން ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ – އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

ޕާޓީއަކުން މެމްބަރަކު ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް އެންގުމުން އެ މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބެވީ ވެސް އިންސާނުން ކަމަށް ވާތީ އޮޅުމަކުން ކުރެވުނު ޙުކުމެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބުނެފިއެވެ.
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބާއްވަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ވޯޓްދޭ ގޮތަކުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ މަގާމަކުން ވަކިނުވާނެ ކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.
(ތަފްސީލް އަންނަނީ)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ