ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން މީހެއްގެ އެކައުންޓުން 500،000 ރުފިޔާ ނަގައިފި

ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީހަކަށް ގުޅައި، އޮޅުވާލައިގެން އޭނާގެ އޯޓީޕީ ހޯދައި އެކައުންޓުން 500،000ރ. ނަގައިފި އެވެ.
ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އޮޅުވާލައިގެން އޯޓީޕީ ހޯދައި މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.
މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން މީހެއްގެ އަތުން ވަނީ ފައިސާ ނަގައިފަ އެވެ. އެ ފަހަރު މީހެއްގެ އަތުން އަތުލީ 200،000ރ. އެވެ.
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފުލުހުން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި އެދިފައި ވަނީ އޯޓީޕީ އެއްވެސް މީހަކާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ހީލަތްތެރިންގެ ޝިކާރައަކަށް ނުވެ ފައިސާއަށް ރައްކާތެރިވާން ވެސް އެދިފައިވެ އެވެ.
“ފްލެޓް ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އޯޓީޕީއެއް ނުފޮނުވާނެ،” ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ