ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ރައީސް މައުމޫން ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު ކޮވިޑް-19 އިން ފަސޭހަފުޅުވެ، ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.
ރައީސް މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ﷲގެ ހެޔޮރަހުމަތްފުޅުން ކޮވިޑް ބަލިން ޝިފާ ލިބި ހެޔޮހާލުގައި ގެއަށް ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.
ރައީސް މައުމޫން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާފައި ވަނީ ހުމުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވާތީއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން އެކަން ޓްވީޓާ މެދުވެރިކޮށް އަންގަވާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާކަން ހާމަކުރެއްވުމާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެމަނިކުފާނަށް ހެޔޮ ދުއާ ކޮށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން ސިޔާސީ އިސް ލީޑަރުންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ