ޑުރަގު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 4 ކިލޯގެ ހެރޮއިން ހޯދާ، ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރި ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އިންޓެެލިޖެންސް މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގައި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.
އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި މާލޭގެ 10 ތަނެއް ބަލާ ފާސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި 4.097 ކިލޯ ހެރޮއިން ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ ހޯދާފައިވާއިރު އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރިކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އިންޓެެލިޖެންސް މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް، 4 މާޗު ގައި މާލޭގައި ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަންއެއް ހިންގާފައިވޭ. މާލޭގެ 10 ތަނެއް ބަލާފާސްކޮށް، 5 ދިވެހި ފިރުހެނުން ހައްޔަރުކޮށް، 4.097 ކިލޯ ހެރޮއިން ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ ހޯދުނު. pic.twitter.com/FgsznqayHq
— Mohamed Hameed (@M_Hameedh) March 7, 2023
މީގެކުރިން ވެސް ފުލުހުން ވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މިފަދަ ގިނަ ޑުރަގު އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގައިފައެވެ.
Your email address will not be published. Required fields are marked *
ހިޔާލު *
ނަން
Δdocument.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
© 2021-2023 Hathaavees Online | All Rights Reserved.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ