ފަޅު ރަށަކަށް ދިޔަ ދެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފަޅު ރަށަކަށް ދިޔަ ދެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެމީހުން ގެއްލިފައި ވަނީ ގދ. މާވަރުލުއާއި ގދ. ގައްދޫއާ ދެމެދު އޮންނަ ފަޅުރަކަށް ޑިންގީއެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ދިޔަ ފަހުން ކަމަށެވެ. ދެ މީހުންނަކީވެސް ގައްދޫ ދެ މީހުން ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެމީހުން ގެއްލިގެން އުޅޭކަން ރިޕޯޓް ކުރީ މިރޭ 10:03 ހާއިރު ކަމަށެވެ.
ދެ މީހުންގެ ވަނަވަރު:
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ފުލުހުންނާއި ސަދަން އޭރިއާއާ ގުޅިގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ