ހަރާމް ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ލަވަޔާއި މިޔުޒިކު ނުހިމެނޭ: މައުމޫނު

ކީރިތި ގުރުއާނުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ލަވައާއި މިޔުޒިކު ނުހިމެނޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ރައީސް މައުމޫނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގަ އެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ