ދަނގެތީގެ ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް

އދ. ދަނގެތީގެ ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދަމުން އަންނަކަން ސްޓެލްކޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވަނީ އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 3660 މީޓަރުގެ ކޭބަލް ވަޅުލެވިފައިވާކަމަށެވެ.
އަދި މި މަސައްކަތް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އދ. ދަނގެތީގެ ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދަނީ. މި މަސައްކަތް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 3660 މީޓަރުގެ ކޭބަލް ވަނީ ވަޅުލާފައި. pic.twitter.com/OJ46jzrFUZ
— STELCO (@STELCOMALDIVES) January 9, 2022
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ