މިއަދާއި މާދަމާ ވެސް މޫސުން ގޯސް

މި ދުވަސްވަރު ކުރަމުން އަންނަނީ ދެ މޫސުން ބެދޭ ދުވަސްވަރުގެ ވިއްސާރަ ކަމަށާއި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ލޯ ޕްރެޝާ ޓްރަފެއް އުފެދިފައިވާ ވާތީ މި ދުވަސްވަރު މޫސުން ގޯސް ވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ރޭ މާލެ ސަރަހައްދަށް މެދުނުކެނޑި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެހުނު ވާރޭއާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ފެންބޮޑުވި އެވެ. ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަކުލާ ހަމައަށް ފެންބޮޑުވެފައި ހުއްޓެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ރޭ ދަންވަރުން ފެށިގެން ފަތިސް ވަންދެން ކުރި އެވެ.
Mirey Male' City ah boakoh vaarey vehi baeh sarahahdhu thakugai fen boduvumaai gulhigen pump bahattaigen maguthakun fen hikkumuge masahkaiy MNDF Fire and Rescue Service ge sifain dhanee kuramun. pic.twitter.com/4WhhH3kKtT— Maldives National Defence Force (@MNDF_Official) November 16, 2020
އެމްއެންޑީއެފް އިން ރޭ ދަންވަރު ކުރި ޓްވީޓެއްމެޓް އޮފީހުން "މިހާރު" އަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ފޯކާސްޓަރަކު ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ހެނދުނު 8:00 އިން ފެށިގެން މިއަދު ހެނދުނު 8:00 އާ ހަމައަށް 66 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ މާލެ ސަރަހައްދަށް ވެހުނު ކަމަށެވެ. ރޭ 10:40 ކަން ހާ އިރުން ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް ދޭއް ޖަހަންދެން ދޭތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުނެވެ. އެންމެ ބޯކޮށް ވެހުނު ކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ 11 ޖަހާކަން ހާ އިރެވެ.
އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަދާއި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ގުގުރުމާ އެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށެވެ.
White Alert for Strong winds of 19-24 mph and gusts of 45 mph. pic.twitter.com/GZs7Manfuj— Maldives Meteorology (@MetMaldives) November 17, 2020
މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްމީގެ އިތުރުން 19-24 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ މާލެ އަތޮޅާއި އައްޑު އަތޮޅާ ދެމެދަށް މެންދުރު 3:30 އާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ވެސް ނެރެފަ އެވެ. އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 10-20 މޭލާ ދެމެދެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް ވިލާގަނޑުގައި 45 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.
ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އުދަ އެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ ދެކުނުގައި އުޅޭ މީހުންނާއި ކަނޑުދަތުރުކުރާ މީހުން މޫސުމަށް ސަމާލުވާން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ރާޅުގެ އުސްމިނުގައި ހަތަރު ފޫޓާއި ހަތް ފޫޓާ ދެމެދުގެ އުސްމިން ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ