ހަވީރު އޮންލައިނުން ޑެސްކްޓޮޕް ނިއުސް ތައާރަފުކޮށްފި

ހަވީރު އޮންލައިނުން ޑެސްކްޓޮޕް ނިއުސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.
ޑެސްކްޓޮޕް ނިއުސްއަކީ ސޮފްޓްވެއާއެއް މެދުވެރިކޮށް ހަވީރު އޮންލައިންގެ ހަބަރުތައް އެ ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޑެސްކްޓޮޕަށް ގެނެސްދޭ ހިދުމަތެކެވެ.
ހަވީރު އޮންލައިން ޑެސްކްޓޮޕް ނިއުސް މެދުވެރިކޮށް ފަހުގެ ހަބަރުތަކާއި ކުއްލި ހަބަރުތައް ޑެސްކްޓޮޕުން ފެންނާނެ އެވެ. އަދި މި ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހި ހަބަރުތަކުގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ހަބަރުތައް ވެސް ގެނެސްދޭނެ އެވެ.
ޑެސްކްޓޮޕް ނިއުސް ބޭނުންކުރުމަށް ހަވީރު އޮންލައިންގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ