މޫސުން ގޯސް: މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް ޔެލޯ އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.
މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ކ .އަތޮޅުން މ .އަތޮޅާއި ހަމައަށެވެ. މި އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިރޭ ދަންވަރު 1 ޖެހުމާ ހަމައަށެވެ.
މި ވަގުތުތަކުގައި ބާރަށް ގުގުރުމާއެކު ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.
މެދު ރާއްޖޭތެރޭގެ އިތުރުން ދެކުނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ