ވެންޓިލޭޓަރުތަކަށް ދެއްކި ފައިސާ ހޯދަން ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަނަށް

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން ދިން ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަނަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން ދީފައި ވަނީ 30.91 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ލިބިފައި ވަނީ އެންމެ 15 ވެންޓިލޭޓަރެވެ. އެކި މަސައްކަތުން ވެސް ބާކީ 65 ވެންޓިލޭޓަރު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް މަބުރޫކު މިއަދުވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ